Pages

tisdag 17 maj 2016

Kromföroreningar och hälsorisker

Problem med vattenförorening finns i olika svårighetsgrader. Vissa föroreningar anses vara mindre hotande än andra, men detta betyder inte att vissa föroreningsproblem kan ignoreras. Varje föroreningsproblem måste hanteras på rätt sätt för att eliminera hot mot hälsan hos de personer som använder vattnet. En vattenanalys och installation av vattenrenare kan vara nödvändigt för att lösa vattenföroreningsproblemet.

Krom är ett av de minst hotande vattenföroreningarna. Det metalliska grundämnet kan orsaka allergisk dermatit hos människor som har utsatts för detta och föroreningsnivån måste vara mycket hög för det förorenade vattnet ska utgöra ett dödligt hot.

Allergisk dermatit är dock inte ett tillstånd som kan ignoreras. Symptom på allergisk dermatit inkluderar utslag och skador som kan utvecklas till skorpbildning och förtjockning av drabbade hudområden. Dessa hudåkommor är fula och kan orsaka extremt obehag.

Vatten som har förorenats av krom kan göras säkert igen med hjälp av en vattenrenare. Men innan en renare kan installeras måste en vattenanalys utföras för att identifiera exakt vilket typ av problem och upptäcka andra potentiella problem med det vatten som kan påverka effektiviteten av vattenrenaren negativt. Kromförorenat vatten visar inte några tecken på förändringar gällande lukt och smak. Vad som vanligtvis händer är att problemet först upptäckts när folk använder vattnet utvecklar hudproblem.

tisdag 12 april 2016

Hur man kan förebygga kadmiumförorening

Kadmium är ett metallelement som finns naturligt i miljön. Det kan hittas i malmer som innehåller andra mineraler. Det är också närvarande i många industriavfall och slit produkter som solbatterier och TV. Möjligheten att ditt dricksvatten genom att få förorenat av kadmium är mycket verklig. Farorna med förorening kadmium är också mycket allvarlig. Listan över potentiella hälsoeffekter orsakade av exponering för kadmium inkluderar njure, lunga och skelettsjukdom. Det kan också orsaka cancer. Att veta hur man kan förebygga förorening kadmium är viktigt att hålla dig och människorna runt omkring dig säker.

Förebyggande av förorening kadmium börjar med analysen vatten. Offentliga vattenföretag utför frekvent vattenanalys för att skydda sina konsumenter. Men hur är de som använder privat brunnar? Myndigheterna rekommenderar privata och användare att utföra vattenanalys minst en gång per år.

Även om tiden mellan tester verkar för lång tid att ge snabb upptäckt av föroreningsproblem, kan de uppgifter som samlats in under årens lopp ger en bra bild när det gäller kvaliteten på vattnet. Det kan visa att vattenkvaliteten har varit i nedgången i flera år och siffrorna kan ge en god approximation av när vattenkvaliteten blir alltför dåligt att använda.


En annan metod för att förhindra förorening kadmium är genom att installera ett vattenfilter systemet inne i ditt hem. Omvänd osmos, kalkavhärdning, jonbyte och koagulering-filtrering är alla mycket effektiva för att avlägsna kadmium från vattnet och gör det säkert än en gång.

tisdag 20 oktober 2015

Antimon och arsenikförorening

Det finns olika sorters vattenföroreningar som kan ta sig in i ditt vatten och göra det farligt att dricka. En vattenrenare kan skydda dig och din familj från farorna med förorenat vatten. Antimon och arsenik är väldigt farliga vattenföroreningar.Arsenik är ett semi-metallelement som är både doftlöst och smaklöst. På grund av dess egenskaper är arsenik väldigt svårt att upptäcka utan ordentlig vattenanalys. Den kan ta sig in i dricksvattenförsörjningen från naturliga källor i jorden eller från jordbruks- och industriella förfaranden. Att utsättas för arsenik har kopplats till hudproblem och ökade risker för att få cancer.

Arsenik är ett viktigt material för industrivärlden. Det används som en primär ingrediens i träskyddsmedel, färg och färgämnen, tillverkning av metall, mediciner och halvledare. Andra källor till arsenik är jordbruksmaskiner gruvarbete och smältning. Erosionen av naturliga källor är den vanligaste orsaken till arsenikförorening av vatten. Andra orsaker inkluderar felaktig kassering av avfallsproduktion och rester från jordbruksmaskiner.
Antimon är ett metallelement som kan hittas i naturliga källor som malm, som innehåller andra element. Det används mycket som en primär komponent i flamskyddsmedel. Det används också under tillverkning av batterier, keramik, glas och pigment. Antimon kan hamna i vattenförsörjningen på samma sätt som arsenik, genom erosion av naturliga källor och felaktig kassering av avfallsproduktion.
En person som har utsatts för vatten som har förorenats av arsenik kan uppleva ökad blodkolesterol vilket kan resultera i hjärtproblem. Det kan också göra att blodsockret faller, vilket kan leda till att man känner sig trött, har låg energi och upplever plötsliga episoder av huvudvärk.

fredag 20 mars 2015

Tecken på Dåligt Vatten: Lukt

Det finns många tecken på dålig vattenkvalitet. Den vanligaste och mest märkbara tecknet är förekomsten av oönskad lukt. Om du känner en äcklig lukt som påminner om ruttet ägg, då kan den skyldige bakom det vara svavel depositioner. 

Svavel depositioner kan hittas i din vattenförsörjning, en annan bov som kan vara möjligt är bakterier som har ackumulerats i VVS systemet i ditt hus.

Om du upplever starka lukter, vare sig om det liknar ruttna ägg eller andra lukter, så måste du gör något åt din vattenförsörjning. Att ha dåligt eller illa luktande vatten kan betyda att ditt vatten är förorenat, alltså, det finns ett behov av ett effektivt vattendesinfektionssystem.

Desinficering av din vattenförsörjning kan göras med olika tekniker. Du kan använda ett ultraviolett desinficeringssystem eller så kan du välja andra filtrerings och reningsmetoder. Några av de mer vanliga filtreringsmetoderna innefattar omvänd osmos, destillering och andra former av filtrering. Alla dessa processer ska i slutändan resultera i vatten som inte är förorenat och rent nog att dricka och att använda.

Det är viktigt att du observerar eller låter ditt vatten testas. Det finns vattentestutrustning för hemmabruk som kan köpas, men du kan också ta vattenprover till ett närliggande certifierat laboratorium. Detta är särskilt viktigt om man vill undvika att bli sjuk, känner obehag eller förvärva sjukdomar på grund av förorenat vatten.

fredag 19 december 2014

Indikatorer på patogenkontaminering

Indikatorer på patogenkontaminering

Patogener är organismer som orsakar sjukdomar. Vattensystem som kontaminerats av dessa sjukdomsspridande organismer utgör en allvarlig hälsorisk för befolkningen. För att försäkra att vattnet är säkert att dricka måste vattenleverantörer genomföra regelbundna inspektionsrundor. Desinfektionsmedel som klor läggs i vattnet för att förhindra eller döda organismer i vattnet.

Användningen av desinfektionsmedel har dock även vissa risker. Ett desinfektionsmedel kan reagera med naturligt förekommande mineraler i vattnet, och på det viset skapa en farlig biprodukt. Detta komplicerar vattensäkerhetskontroller, då leverantörer måste skydda vattnet från patogenkontaminering samtidigt som de måste minimera riskerna för desinfektionsmedlens biprodukter.

Det finns flera indikatorer som avgör huruvida kontamineringsnivån är bortom den säkra dosen. Vattnets grumlighet är den säkraste indikatorn på patogenkontaminering. Närvaron av koliforma bakterier, bakterier som förekommer naturligt i miljön, avgörs genom att vattnet testas i ett laboratorium. En kontaminering av sådana bakterier kan indikera att det finns fler, farligare bakterier eller mikrober som också förekommer i vattnet. Det finns mikrober som även kallas avföringsindikatorer. Avföringsindikatorer är inte själva farliga.  Deras närvaro indikerar däremot att vattnet är kontaminerat av avföring från djur eller människor.
Problemet med patogenkontaminering är mycket mer allvarligt för de som har en egen brunn som vattenkälla. Även om du följer hälsomyndigheternas råd och testar vattnet en gång i månaden så kanske det inte räcker för att du ska kunna upptäcka och förhindra den farliga effekt som patogenkontaminering kan ha. Att testa det en gång i veckan kan bli för jobbigt och opraktiskt när det gäller kostnaden.


Det är därför som vattenrening system är högst rekommenderat för de som har sin egen brunn. Kostnaden att installera ett reningssystem betalar sig självt i längden, både genom att det skyddar ditt hushåll, och genom att det gör att du inte behöver testa vattenkvaliteten lika ofta.

torsdag 25 april 2013

Hydropress


Det är tyvärr inte helt ovanligt att man någon gång får problem med attvattnet från kranen börjar lukta illa. 
Om du har råkat ut för detta så börja alltid med att ta reda på varifrån lukten kommer. Luktar vattnet likadant i olika kranar i ditt hus? Luktar det både när du spolar varmvatten och när du spolar kallvatten? Vad för typ av lukt är det?


Om ditt vatten bara luktar illa när du spolar varmt vatten kan problemet vara att din varmvattenberedare gått sönder eller behöver rengöras. Det kan till exempel handla om att det finns gamla avlagringar på insidan av beredaren. 
Om ditt vatten däremot luktar som ruttna ägg kan det vara så att du har fått svavelväte i vattnet. Detta är tyvärr ett relativt vanligt problem för husägare som får sitt vatten från en borrad brunn. Svavelväte som ibland också kallas berggas leta sig då och då in i vattnet och påverkar det negativt. Tack och lov är svavelväte är en lättflyktig gas som är relativt lätt att få bort.

Om du anar att du har fått svavelväte eller berggas i ditt vatten så kan du ta ett prov på ditt vatten och skicka det till ett laboratorium för att få det analyserat. Om det sedan visar sig när du får tillbaka resultatet att det är just svavelväte eller berggas du har fått problem med så kan du för att åtgärda problemet installera en hydropress och en vattenluftare. 

Vattenluftaren är ett automatiskt system för luftning av ditt vatten som du installerar före din hydropress. Vattenluftaren har ett luftfält som tillsätter syre i ditt vatten. När man tillsätter syre i vattnet så reduceras nämligen svavelväte och flera andra typer av gaser. En hydropress separerar sedan tryckluft från ditt vatten med en gummiblåsa eller med ett gummimembran. När man tillsätter syre i sitt vatten kan man även reducera metaller som mangan och järn. Kassan mer vattenanalys från Callidus och hålla ditt dricksvatten säkert att dricka.

Avhärdningsfilter

Har du märkt att ditt schampo inte löddrar lika bra längre när du tvättar håret?
Tvättar inte din tvättmaskin din tvätt lika rent längre?

Eller har du fått problem med att det blir stopp i rör och ledningar?
I så fall har du kanske fått för mycket kalk i ditt vatten!
Kalkhaltigt vatten är på inget sätt ett ovanligt problem och på många ställen i Sverige innehåller även det kommunala vattnet mycket kalk. Kalk kommer nämligen från berggrunden och hittar därför ofta sin väg till vårt grundvatten. Visa fler av de senaste vattenfilter från callidus.se


Om du har för mycket kalk i ditt vatten så kan det också betyda att kalket samlas och därmed stoppar tillförseln av vatten i allt från ledningar och varmvattenberedare till hushållsmaskiner som diskmaskiner och tvättmaskiner.

Förutom att skada VVS-installationer så kan det faktum att man får i sig för mycket kalk också innebära risker för vår hälsa. Skador och sjukdomar som åderförkalkning och njursten kan vara en följd av att man har druckit vatten med mycket kalk i.

Mycket kalk gör dessutom vårt vatten hårt och även om den grundläggande hårdheten på vårt vatten skiljer sig från olika delar av Sverige så brukar man säga att det ska ligga någonstans mellan 3 till 6 dH.

Du som vet att du har för mycket kalk i ditt vatten kan köpa ett avhärdningsfilter som minskar kalken i vattnet. Ett avhärdningsfilter avkalkar ditt vatten snabbt och smidigt. I många av filtrena kan du ställa in hur hårt du vill att ditt vatten ska bli så att du får ett normalt vatten.I vissa filter kan man tillsätta salttabletter. Saltet gör att filtermassan i filtret aktiveras och kan ta bort både kalcium och magnesium. Denna teknik kallas jonbyteteknik och är oftast mycket effektiv. Det finns även filter som har en separat behållare för saltet som passar extra bra att använda om man har ett stort hus eller fastighet.