Pages

torsdag 25 april 2013

Hydropress


Det är tyvärr inte helt ovanligt att man någon gång får problem med attvattnet från kranen börjar lukta illa. 
Om du har råkat ut för detta så börja alltid med att ta reda på varifrån lukten kommer. Luktar vattnet likadant i olika kranar i ditt hus? Luktar det både när du spolar varmvatten och när du spolar kallvatten? Vad för typ av lukt är det?


Om ditt vatten bara luktar illa när du spolar varmt vatten kan problemet vara att din varmvattenberedare gått sönder eller behöver rengöras. Det kan till exempel handla om att det finns gamla avlagringar på insidan av beredaren. 
Om ditt vatten däremot luktar som ruttna ägg kan det vara så att du har fått svavelväte i vattnet. Detta är tyvärr ett relativt vanligt problem för husägare som får sitt vatten från en borrad brunn. Svavelväte som ibland också kallas berggas leta sig då och då in i vattnet och påverkar det negativt. Tack och lov är svavelväte är en lättflyktig gas som är relativt lätt att få bort.

Om du anar att du har fått svavelväte eller berggas i ditt vatten så kan du ta ett prov på ditt vatten och skicka det till ett laboratorium för att få det analyserat. Om det sedan visar sig när du får tillbaka resultatet att det är just svavelväte eller berggas du har fått problem med så kan du för att åtgärda problemet installera en hydropress och en vattenluftare. 

Vattenluftaren är ett automatiskt system för luftning av ditt vatten som du installerar före din hydropress. Vattenluftaren har ett luftfält som tillsätter syre i ditt vatten. När man tillsätter syre i vattnet så reduceras nämligen svavelväte och flera andra typer av gaser. En hydropress separerar sedan tryckluft från ditt vatten med en gummiblåsa eller med ett gummimembran. När man tillsätter syre i sitt vatten kan man även reducera metaller som mangan och järn. Kassan mer vattenanalys från Callidus och hålla ditt dricksvatten säkert att dricka.

Avhärdningsfilter

Har du märkt att ditt schampo inte löddrar lika bra längre när du tvättar håret?
Tvättar inte din tvättmaskin din tvätt lika rent längre?

Eller har du fått problem med att det blir stopp i rör och ledningar?
I så fall har du kanske fått för mycket kalk i ditt vatten!
Kalkhaltigt vatten är på inget sätt ett ovanligt problem och på många ställen i Sverige innehåller även det kommunala vattnet mycket kalk. Kalk kommer nämligen från berggrunden och hittar därför ofta sin väg till vårt grundvatten. Visa fler av de senaste vattenfilter från callidus.se


Om du har för mycket kalk i ditt vatten så kan det också betyda att kalket samlas och därmed stoppar tillförseln av vatten i allt från ledningar och varmvattenberedare till hushållsmaskiner som diskmaskiner och tvättmaskiner.

Förutom att skada VVS-installationer så kan det faktum att man får i sig för mycket kalk också innebära risker för vår hälsa. Skador och sjukdomar som åderförkalkning och njursten kan vara en följd av att man har druckit vatten med mycket kalk i.

Mycket kalk gör dessutom vårt vatten hårt och även om den grundläggande hårdheten på vårt vatten skiljer sig från olika delar av Sverige så brukar man säga att det ska ligga någonstans mellan 3 till 6 dH.

Du som vet att du har för mycket kalk i ditt vatten kan köpa ett avhärdningsfilter som minskar kalken i vattnet. Ett avhärdningsfilter avkalkar ditt vatten snabbt och smidigt. I många av filtrena kan du ställa in hur hårt du vill att ditt vatten ska bli så att du får ett normalt vatten.I vissa filter kan man tillsätta salttabletter. Saltet gör att filtermassan i filtret aktiveras och kan ta bort både kalcium och magnesium. Denna teknik kallas jonbyteteknik och är oftast mycket effektiv. Det finns även filter som har en separat behållare för saltet som passar extra bra att använda om man har ett stort hus eller fastighet. 

tisdag 9 april 2013

Rena vatten med aktivt kol-filter

För att försäkra att ditt hushållsvatten är säkert för konsumtion kan man använda ett aktiverat kolfilter, industrianläggningar använder sig också av aktiverade kolfilter för att rena vattnet som används i deras industriprocesser. Hälsokomplikationer kan uppstå från att dricka vatten som har kemikalier, avfall och patogener från organiska och oorganiska material. Dessa orenheter kan hitta en väg in i vattnet till ditt hem genom olika kanaler, även om kommunala auktoriteter utför vattenbehandlingar och underhåll hos sina allmänna vattenanläggningar så kan den allmänna vattentillförseln förorenas i genomgången. Allmänna vattensystem kan bära bakterier och farliga parasiter innan det distribueras till bostäder i stadsområden, vilket är den största utmaningen för vattenbehandlingsanläggningar. En bred mängd av allvarliga sjukdomar orsakas av vattenburna bakterier än någon annan form av bakteriella föroreningar. Att ta bort föroreningar från vatten genom att använda filtreringsteknologier kan åstadkommas med ett aktiverat kolfilter.

Aktiverat kolfilter applikationerBeroende på vattenkällan kan hemägare ta bort enkla orenheter såsom skräp från deras vatten, till misstänkta föroreningar såsom lösliga gaser eller virus genom att använda rätt filtrerings- och reningsteknologier. Hushåll som förlitar sig på privata brunnar och borrhål kan använda enkla filtreringsenheter eller ett aktiverat kolfilter. När det gäller att rena vatten är oftast omvänd osmos den principteknik som används. Det kan man hitta i nästan alla aktiverade kolfilter idag, genom omvänd osmos kan en mängd olika föroreningar tas bort effektivt vilket ibland gör det dyrare i jämförelse med andra reningsmetoder. Andra teknologier, såsom aktiverat kol, används ofta i reningssystem. Men, många föroreningar kan inte tas bort av dessa filter lika effektivt som enheter baserade på omvänd osmos. Om du hittar föroreningar och orenheter som kan tas bort från vattentillförseln genom att använda ett aktiverat kolfiltersystem efter att du genomfört en vattenanalys, då vore det mer kostnadseffektivt att få tag på ett kolbaserad filtreringssystem.


Vad kan ett aktiverat kolfilter ta bort?

Partiklar som är större än 0.5 alen kan lätt tas ort av aktiverade kolfiltersystem. Aktiverat kol är väldigt populärt bland hemägare eftersom att det är lätt att ersätta under planerade underhåll och sjunker i relativ kostnad. Partiklar som är mindre än 0.5 alen faller å andra sidan inom området för omvänd osmos-filtreringsenheter som är ett rekommenderat val. Med omvänd osmos eller en ultraviolett vattenbehandling, tar man vanligtvis bort bakterier och protozoer. Om du letar efter en omfattande lösning för hela ditt hushåll som kommer rena och filtrera mot den största möjliga bredden av föroreningar, då rekommenderas ett aktiverat kolfilter som använder minst två populära teknologier. Genom att göra så kan ett aktiverat kolfilter ta bort större föroreningar som annars skulle ha skadat det mer känsliga omvända osmos-membranet, medan membranet endast kan användas för att ta bort mikroskopiska föroreningar som är mellan 0.0005 och 0.005 microns i storlek. För att ge ännu mer frid åt sinnet, så kommer du kunna neutralisera de biologiska föroreningarna som kan finnas kvar i vattnet efter filtrering om enheten har ett UV filter också. 


måndag 25 mars 2013

Alternativ för att välja en vattenbehandlingsplan


Vatten kan utsättas för desinficeringsprocessen för att göra det säkert för slutanvändning genom att ta bort föroreningar. Dessa processer kan göras i både fräscht och återanvänt vatten. Behandlingarna försäkrar därför att det är säkert att använda. Att välja en vattenbehandlingsplan baseras på flera faktorer som man ska tänka på.Det finns flera användningsområden som kräver att vattnet först behandlas, såsom: att dricka det, medicinska syften och industriell användning. Det huvudsakliga målet för att desinficera det är att göra det fritt från metallisa och icke-metalliska joner, planteringsmateriel, fast avfall och dammpartiklar. Efter dessa processer är det nu fastställt att det går att dricka.


Det finns många olika sätt att utföra dessa behandlingar på. Varje metod är beroende på den volym som ska behandlas och föroreningsnivån. De vanligaste metoderna som används är: kemisk behandling, kokning, filtrering, och användandet av ultraviolett ljus. Avloppsrening och återvinningsprocesser är lite komplicerade och kräver specialutrustning. 


Att använda kemikalier är en metod som målsätter bakterier, parasiter och virus som kan finnas i vätskan. Kemikalierna används för att döda mikroorganismerna som hittats i det innan man kan fastställa att det är säkert för slutanvändning.  Den här metoden används ibland i samband med andra metoder. Men en dekantering eller filtreringsprocess måste utföras först för att ta bort alla fasta avfall innan kemikalierna används. Kemikalierna som används mest är halogenföreningar som kan vara antingen; i solid form som tabletter, vätskeform eller gasform. Koncentrationen av de kemikalier som används bestämmer omfattningen av desinficering.


Kokningsmetoden är en urgammal reningsmetod men också ett användbart sätt. Metoden är säker och snabb och föredras av många människor eftersom att det inte läggs till några kemikalier. Vatten som ska behandlas läggs i en behållare och kokas sedan tills dess koktemperatur har nåtts. Därefter lämnas det att svalna innan det kan användas för att dricka eller till något annat syfte.

Filtreringsmetoden görs genom att man använder porösa material som tillåter genomgång till en viss diameter. Materialen är gjorda av mycket små porer och tillåter inte att vissa partiklar passerar. Filtermembran som används är ofta keramiska behållare i naturen. Trots att de verkar ogenomträngliga så har de några porer som låter vattnet passera under tryck. Detta är vanligtvis en långsam process, men en bra sådan som också är omtyckt av många för att man inte använder kemikalier.

Ultravioletta vågor används i behandlingar genom att sänka ned en ljuskälla med ultravioletta ljusvågor i en behållare med H20. Enheten skickar ut vågor som dödar alla mikroorganismer på bara några sekunder. Den här metoden har fått stor popularitet i hela världen och används både i både stora och små behandlingar eftersom att man inte lägger till några kemikalier.

Vatten kan verka rent i dina ögon, men under mikroskopisk undersökning ser man att det innehåller flera mikroorganismer som kan orsaka sjukdomar. För säkerhets skull och för att förebygga sjukdomar, försäkra  alltid att när du väljer en vattenbehandlingsplan, så väljer du den som möter standarderna för de lokala myndigheterna. Detta är för att de är i bättre position att veta vilken plan som passar för de boende i området.