Pages

måndag 25 mars 2013

Alternativ för att välja en vattenbehandlingsplan


Vatten kan utsättas för desinficeringsprocessen för att göra det säkert för slutanvändning genom att ta bort föroreningar. Dessa processer kan göras i både fräscht och återanvänt vatten. Behandlingarna försäkrar därför att det är säkert att använda. Att välja en vattenbehandlingsplan baseras på flera faktorer som man ska tänka på.Det finns flera användningsområden som kräver att vattnet först behandlas, såsom: att dricka det, medicinska syften och industriell användning. Det huvudsakliga målet för att desinficera det är att göra det fritt från metallisa och icke-metalliska joner, planteringsmateriel, fast avfall och dammpartiklar. Efter dessa processer är det nu fastställt att det går att dricka.


Det finns många olika sätt att utföra dessa behandlingar på. Varje metod är beroende på den volym som ska behandlas och föroreningsnivån. De vanligaste metoderna som används är: kemisk behandling, kokning, filtrering, och användandet av ultraviolett ljus. Avloppsrening och återvinningsprocesser är lite komplicerade och kräver specialutrustning. 


Att använda kemikalier är en metod som målsätter bakterier, parasiter och virus som kan finnas i vätskan. Kemikalierna används för att döda mikroorganismerna som hittats i det innan man kan fastställa att det är säkert för slutanvändning.  Den här metoden används ibland i samband med andra metoder. Men en dekantering eller filtreringsprocess måste utföras först för att ta bort alla fasta avfall innan kemikalierna används. Kemikalierna som används mest är halogenföreningar som kan vara antingen; i solid form som tabletter, vätskeform eller gasform. Koncentrationen av de kemikalier som används bestämmer omfattningen av desinficering.


Kokningsmetoden är en urgammal reningsmetod men också ett användbart sätt. Metoden är säker och snabb och föredras av många människor eftersom att det inte läggs till några kemikalier. Vatten som ska behandlas läggs i en behållare och kokas sedan tills dess koktemperatur har nåtts. Därefter lämnas det att svalna innan det kan användas för att dricka eller till något annat syfte.

Filtreringsmetoden görs genom att man använder porösa material som tillåter genomgång till en viss diameter. Materialen är gjorda av mycket små porer och tillåter inte att vissa partiklar passerar. Filtermembran som används är ofta keramiska behållare i naturen. Trots att de verkar ogenomträngliga så har de några porer som låter vattnet passera under tryck. Detta är vanligtvis en långsam process, men en bra sådan som också är omtyckt av många för att man inte använder kemikalier.

Ultravioletta vågor används i behandlingar genom att sänka ned en ljuskälla med ultravioletta ljusvågor i en behållare med H20. Enheten skickar ut vågor som dödar alla mikroorganismer på bara några sekunder. Den här metoden har fått stor popularitet i hela världen och används både i både stora och små behandlingar eftersom att man inte lägger till några kemikalier.

Vatten kan verka rent i dina ögon, men under mikroskopisk undersökning ser man att det innehåller flera mikroorganismer som kan orsaka sjukdomar. För säkerhets skull och för att förebygga sjukdomar, försäkra  alltid att när du väljer en vattenbehandlingsplan, så väljer du den som möter standarderna för de lokala myndigheterna. Detta är för att de är i bättre position att veta vilken plan som passar för de boende i området. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar