Pages

torsdag 25 april 2013

Hydropress


Det är tyvärr inte helt ovanligt att man någon gång får problem med attvattnet från kranen börjar lukta illa. 
Om du har råkat ut för detta så börja alltid med att ta reda på varifrån lukten kommer. Luktar vattnet likadant i olika kranar i ditt hus? Luktar det både när du spolar varmvatten och när du spolar kallvatten? Vad för typ av lukt är det?


Om ditt vatten bara luktar illa när du spolar varmt vatten kan problemet vara att din varmvattenberedare gått sönder eller behöver rengöras. Det kan till exempel handla om att det finns gamla avlagringar på insidan av beredaren. 
Om ditt vatten däremot luktar som ruttna ägg kan det vara så att du har fått svavelväte i vattnet. Detta är tyvärr ett relativt vanligt problem för husägare som får sitt vatten från en borrad brunn. Svavelväte som ibland också kallas berggas leta sig då och då in i vattnet och påverkar det negativt. Tack och lov är svavelväte är en lättflyktig gas som är relativt lätt att få bort.

Om du anar att du har fått svavelväte eller berggas i ditt vatten så kan du ta ett prov på ditt vatten och skicka det till ett laboratorium för att få det analyserat. Om det sedan visar sig när du får tillbaka resultatet att det är just svavelväte eller berggas du har fått problem med så kan du för att åtgärda problemet installera en hydropress och en vattenluftare. 

Vattenluftaren är ett automatiskt system för luftning av ditt vatten som du installerar före din hydropress. Vattenluftaren har ett luftfält som tillsätter syre i ditt vatten. När man tillsätter syre i vattnet så reduceras nämligen svavelväte och flera andra typer av gaser. En hydropress separerar sedan tryckluft från ditt vatten med en gummiblåsa eller med ett gummimembran. När man tillsätter syre i sitt vatten kan man även reducera metaller som mangan och järn. Kassan mer vattenanalys från Callidus och hålla ditt dricksvatten säkert att dricka.

Avhärdningsfilter

Har du märkt att ditt schampo inte löddrar lika bra längre när du tvättar håret?
Tvättar inte din tvättmaskin din tvätt lika rent längre?

Eller har du fått problem med att det blir stopp i rör och ledningar?
I så fall har du kanske fått för mycket kalk i ditt vatten!
Kalkhaltigt vatten är på inget sätt ett ovanligt problem och på många ställen i Sverige innehåller även det kommunala vattnet mycket kalk. Kalk kommer nämligen från berggrunden och hittar därför ofta sin väg till vårt grundvatten. Visa fler av de senaste vattenfilter från callidus.se


Om du har för mycket kalk i ditt vatten så kan det också betyda att kalket samlas och därmed stoppar tillförseln av vatten i allt från ledningar och varmvattenberedare till hushållsmaskiner som diskmaskiner och tvättmaskiner.

Förutom att skada VVS-installationer så kan det faktum att man får i sig för mycket kalk också innebära risker för vår hälsa. Skador och sjukdomar som åderförkalkning och njursten kan vara en följd av att man har druckit vatten med mycket kalk i.

Mycket kalk gör dessutom vårt vatten hårt och även om den grundläggande hårdheten på vårt vatten skiljer sig från olika delar av Sverige så brukar man säga att det ska ligga någonstans mellan 3 till 6 dH.

Du som vet att du har för mycket kalk i ditt vatten kan köpa ett avhärdningsfilter som minskar kalken i vattnet. Ett avhärdningsfilter avkalkar ditt vatten snabbt och smidigt. I många av filtrena kan du ställa in hur hårt du vill att ditt vatten ska bli så att du får ett normalt vatten.I vissa filter kan man tillsätta salttabletter. Saltet gör att filtermassan i filtret aktiveras och kan ta bort både kalcium och magnesium. Denna teknik kallas jonbyteteknik och är oftast mycket effektiv. Det finns även filter som har en separat behållare för saltet som passar extra bra att använda om man har ett stort hus eller fastighet. 

tisdag 9 april 2013

Rena vatten med aktivt kol-filter

För att försäkra att ditt hushållsvatten är säkert för konsumtion kan man använda ett aktiverat kolfilter, industrianläggningar använder sig också av aktiverade kolfilter för att rena vattnet som används i deras industriprocesser. Hälsokomplikationer kan uppstå från att dricka vatten som har kemikalier, avfall och patogener från organiska och oorganiska material. Dessa orenheter kan hitta en väg in i vattnet till ditt hem genom olika kanaler, även om kommunala auktoriteter utför vattenbehandlingar och underhåll hos sina allmänna vattenanläggningar så kan den allmänna vattentillförseln förorenas i genomgången. Allmänna vattensystem kan bära bakterier och farliga parasiter innan det distribueras till bostäder i stadsområden, vilket är den största utmaningen för vattenbehandlingsanläggningar. En bred mängd av allvarliga sjukdomar orsakas av vattenburna bakterier än någon annan form av bakteriella föroreningar. Att ta bort föroreningar från vatten genom att använda filtreringsteknologier kan åstadkommas med ett aktiverat kolfilter.

Aktiverat kolfilter applikationerBeroende på vattenkällan kan hemägare ta bort enkla orenheter såsom skräp från deras vatten, till misstänkta föroreningar såsom lösliga gaser eller virus genom att använda rätt filtrerings- och reningsteknologier. Hushåll som förlitar sig på privata brunnar och borrhål kan använda enkla filtreringsenheter eller ett aktiverat kolfilter. När det gäller att rena vatten är oftast omvänd osmos den principteknik som används. Det kan man hitta i nästan alla aktiverade kolfilter idag, genom omvänd osmos kan en mängd olika föroreningar tas bort effektivt vilket ibland gör det dyrare i jämförelse med andra reningsmetoder. Andra teknologier, såsom aktiverat kol, används ofta i reningssystem. Men, många föroreningar kan inte tas bort av dessa filter lika effektivt som enheter baserade på omvänd osmos. Om du hittar föroreningar och orenheter som kan tas bort från vattentillförseln genom att använda ett aktiverat kolfiltersystem efter att du genomfört en vattenanalys, då vore det mer kostnadseffektivt att få tag på ett kolbaserad filtreringssystem.


Vad kan ett aktiverat kolfilter ta bort?

Partiklar som är större än 0.5 alen kan lätt tas ort av aktiverade kolfiltersystem. Aktiverat kol är väldigt populärt bland hemägare eftersom att det är lätt att ersätta under planerade underhåll och sjunker i relativ kostnad. Partiklar som är mindre än 0.5 alen faller å andra sidan inom området för omvänd osmos-filtreringsenheter som är ett rekommenderat val. Med omvänd osmos eller en ultraviolett vattenbehandling, tar man vanligtvis bort bakterier och protozoer. Om du letar efter en omfattande lösning för hela ditt hushåll som kommer rena och filtrera mot den största möjliga bredden av föroreningar, då rekommenderas ett aktiverat kolfilter som använder minst två populära teknologier. Genom att göra så kan ett aktiverat kolfilter ta bort större föroreningar som annars skulle ha skadat det mer känsliga omvända osmos-membranet, medan membranet endast kan användas för att ta bort mikroskopiska föroreningar som är mellan 0.0005 och 0.005 microns i storlek. För att ge ännu mer frid åt sinnet, så kommer du kunna neutralisera de biologiska föroreningarna som kan finnas kvar i vattnet efter filtrering om enheten har ett UV filter också.