Pages

tisdag 9 april 2013

Rena vatten med aktivt kol-filter

För att försäkra att ditt hushållsvatten är säkert för konsumtion kan man använda ett aktiverat kolfilter, industrianläggningar använder sig också av aktiverade kolfilter för att rena vattnet som används i deras industriprocesser. Hälsokomplikationer kan uppstå från att dricka vatten som har kemikalier, avfall och patogener från organiska och oorganiska material. Dessa orenheter kan hitta en väg in i vattnet till ditt hem genom olika kanaler, även om kommunala auktoriteter utför vattenbehandlingar och underhåll hos sina allmänna vattenanläggningar så kan den allmänna vattentillförseln förorenas i genomgången. Allmänna vattensystem kan bära bakterier och farliga parasiter innan det distribueras till bostäder i stadsområden, vilket är den största utmaningen för vattenbehandlingsanläggningar. En bred mängd av allvarliga sjukdomar orsakas av vattenburna bakterier än någon annan form av bakteriella föroreningar. Att ta bort föroreningar från vatten genom att använda filtreringsteknologier kan åstadkommas med ett aktiverat kolfilter.

Aktiverat kolfilter applikationerBeroende på vattenkällan kan hemägare ta bort enkla orenheter såsom skräp från deras vatten, till misstänkta föroreningar såsom lösliga gaser eller virus genom att använda rätt filtrerings- och reningsteknologier. Hushåll som förlitar sig på privata brunnar och borrhål kan använda enkla filtreringsenheter eller ett aktiverat kolfilter. När det gäller att rena vatten är oftast omvänd osmos den principteknik som används. Det kan man hitta i nästan alla aktiverade kolfilter idag, genom omvänd osmos kan en mängd olika föroreningar tas bort effektivt vilket ibland gör det dyrare i jämförelse med andra reningsmetoder. Andra teknologier, såsom aktiverat kol, används ofta i reningssystem. Men, många föroreningar kan inte tas bort av dessa filter lika effektivt som enheter baserade på omvänd osmos. Om du hittar föroreningar och orenheter som kan tas bort från vattentillförseln genom att använda ett aktiverat kolfiltersystem efter att du genomfört en vattenanalys, då vore det mer kostnadseffektivt att få tag på ett kolbaserad filtreringssystem.


Vad kan ett aktiverat kolfilter ta bort?

Partiklar som är större än 0.5 alen kan lätt tas ort av aktiverade kolfiltersystem. Aktiverat kol är väldigt populärt bland hemägare eftersom att det är lätt att ersätta under planerade underhåll och sjunker i relativ kostnad. Partiklar som är mindre än 0.5 alen faller å andra sidan inom området för omvänd osmos-filtreringsenheter som är ett rekommenderat val. Med omvänd osmos eller en ultraviolett vattenbehandling, tar man vanligtvis bort bakterier och protozoer. Om du letar efter en omfattande lösning för hela ditt hushåll som kommer rena och filtrera mot den största möjliga bredden av föroreningar, då rekommenderas ett aktiverat kolfilter som använder minst två populära teknologier. Genom att göra så kan ett aktiverat kolfilter ta bort större föroreningar som annars skulle ha skadat det mer känsliga omvända osmos-membranet, medan membranet endast kan användas för att ta bort mikroskopiska föroreningar som är mellan 0.0005 och 0.005 microns i storlek. För att ge ännu mer frid åt sinnet, så kommer du kunna neutralisera de biologiska föroreningarna som kan finnas kvar i vattnet efter filtrering om enheten har ett UV filter också. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar