Pages

fredag 19 december 2014

Indikatorer på patogenkontaminering

Indikatorer på patogenkontaminering

Patogener är organismer som orsakar sjukdomar. Vattensystem som kontaminerats av dessa sjukdomsspridande organismer utgör en allvarlig hälsorisk för befolkningen. För att försäkra att vattnet är säkert att dricka måste vattenleverantörer genomföra regelbundna inspektionsrundor. Desinfektionsmedel som klor läggs i vattnet för att förhindra eller döda organismer i vattnet.

Användningen av desinfektionsmedel har dock även vissa risker. Ett desinfektionsmedel kan reagera med naturligt förekommande mineraler i vattnet, och på det viset skapa en farlig biprodukt. Detta komplicerar vattensäkerhetskontroller, då leverantörer måste skydda vattnet från patogenkontaminering samtidigt som de måste minimera riskerna för desinfektionsmedlens biprodukter.

Det finns flera indikatorer som avgör huruvida kontamineringsnivån är bortom den säkra dosen. Vattnets grumlighet är den säkraste indikatorn på patogenkontaminering. Närvaron av koliforma bakterier, bakterier som förekommer naturligt i miljön, avgörs genom att vattnet testas i ett laboratorium. En kontaminering av sådana bakterier kan indikera att det finns fler, farligare bakterier eller mikrober som också förekommer i vattnet. Det finns mikrober som även kallas avföringsindikatorer. Avföringsindikatorer är inte själva farliga.  Deras närvaro indikerar däremot att vattnet är kontaminerat av avföring från djur eller människor.
Problemet med patogenkontaminering är mycket mer allvarligt för de som har en egen brunn som vattenkälla. Även om du följer hälsomyndigheternas råd och testar vattnet en gång i månaden så kanske det inte räcker för att du ska kunna upptäcka och förhindra den farliga effekt som patogenkontaminering kan ha. Att testa det en gång i veckan kan bli för jobbigt och opraktiskt när det gäller kostnaden.


Det är därför som vattenrening system är högst rekommenderat för de som har sin egen brunn. Kostnaden att installera ett reningssystem betalar sig självt i längden, både genom att det skyddar ditt hushåll, och genom att det gör att du inte behöver testa vattenkvaliteten lika ofta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar