Pages

fredag 20 mars 2015

Tecken på Dåligt Vatten: Lukt

Det finns många tecken på dålig vattenkvalitet. Den vanligaste och mest märkbara tecknet är förekomsten av oönskad lukt. Om du känner en äcklig lukt som påminner om ruttet ägg, då kan den skyldige bakom det vara svavel depositioner. 

Svavel depositioner kan hittas i din vattenförsörjning, en annan bov som kan vara möjligt är bakterier som har ackumulerats i VVS systemet i ditt hus.

Om du upplever starka lukter, vare sig om det liknar ruttna ägg eller andra lukter, så måste du gör något åt din vattenförsörjning. Att ha dåligt eller illa luktande vatten kan betyda att ditt vatten är förorenat, alltså, det finns ett behov av ett effektivt vattendesinfektionssystem.

Desinficering av din vattenförsörjning kan göras med olika tekniker. Du kan använda ett ultraviolett desinficeringssystem eller så kan du välja andra filtrerings och reningsmetoder. Några av de mer vanliga filtreringsmetoderna innefattar omvänd osmos, destillering och andra former av filtrering. Alla dessa processer ska i slutändan resultera i vatten som inte är förorenat och rent nog att dricka och att använda.

Det är viktigt att du observerar eller låter ditt vatten testas. Det finns vattentestutrustning för hemmabruk som kan köpas, men du kan också ta vattenprover till ett närliggande certifierat laboratorium. Detta är särskilt viktigt om man vill undvika att bli sjuk, känner obehag eller förvärva sjukdomar på grund av förorenat vatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar