Pages

tisdag 20 oktober 2015

Antimon och arsenikförorening

Det finns olika sorters vattenföroreningar som kan ta sig in i ditt vatten och göra det farligt att dricka. En vattenrenare kan skydda dig och din familj från farorna med förorenat vatten. Antimon och arsenik är väldigt farliga vattenföroreningar.Arsenik är ett semi-metallelement som är både doftlöst och smaklöst. På grund av dess egenskaper är arsenik väldigt svårt att upptäcka utan ordentlig vattenanalys. Den kan ta sig in i dricksvattenförsörjningen från naturliga källor i jorden eller från jordbruks- och industriella förfaranden. Att utsättas för arsenik har kopplats till hudproblem och ökade risker för att få cancer.

Arsenik är ett viktigt material för industrivärlden. Det används som en primär ingrediens i träskyddsmedel, färg och färgämnen, tillverkning av metall, mediciner och halvledare. Andra källor till arsenik är jordbruksmaskiner gruvarbete och smältning. Erosionen av naturliga källor är den vanligaste orsaken till arsenikförorening av vatten. Andra orsaker inkluderar felaktig kassering av avfallsproduktion och rester från jordbruksmaskiner.
Antimon är ett metallelement som kan hittas i naturliga källor som malm, som innehåller andra element. Det används mycket som en primär komponent i flamskyddsmedel. Det används också under tillverkning av batterier, keramik, glas och pigment. Antimon kan hamna i vattenförsörjningen på samma sätt som arsenik, genom erosion av naturliga källor och felaktig kassering av avfallsproduktion.
En person som har utsatts för vatten som har förorenats av arsenik kan uppleva ökad blodkolesterol vilket kan resultera i hjärtproblem. Det kan också göra att blodsockret faller, vilket kan leda till att man känner sig trött, har låg energi och upplever plötsliga episoder av huvudvärk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar