Pages

tisdag 17 maj 2016

Kromföroreningar och hälsorisker

Problem med vattenförorening finns i olika svårighetsgrader. Vissa föroreningar anses vara mindre hotande än andra, men detta betyder inte att vissa föroreningsproblem kan ignoreras. Varje föroreningsproblem måste hanteras på rätt sätt för att eliminera hot mot hälsan hos de personer som använder vattnet. En vattenanalys och installation av vattenrenare kan vara nödvändigt för att lösa vattenföroreningsproblemet.

Krom är ett av de minst hotande vattenföroreningarna. Det metalliska grundämnet kan orsaka allergisk dermatit hos människor som har utsatts för detta och föroreningsnivån måste vara mycket hög för det förorenade vattnet ska utgöra ett dödligt hot.

Allergisk dermatit är dock inte ett tillstånd som kan ignoreras. Symptom på allergisk dermatit inkluderar utslag och skador som kan utvecklas till skorpbildning och förtjockning av drabbade hudområden. Dessa hudåkommor är fula och kan orsaka extremt obehag.

Vatten som har förorenats av krom kan göras säkert igen med hjälp av en vattenrenare. Men innan en renare kan installeras måste en vattenanalys utföras för att identifiera exakt vilket typ av problem och upptäcka andra potentiella problem med det vatten som kan påverka effektiviteten av vattenrenaren negativt. Kromförorenat vatten visar inte några tecken på förändringar gällande lukt och smak. Vad som vanligtvis händer är att problemet först upptäckts när folk använder vattnet utvecklar hudproblem.

tisdag 12 april 2016

Hur man kan förebygga kadmiumförorening

Kadmium är ett metallelement som finns naturligt i miljön. Det kan hittas i malmer som innehåller andra mineraler. Det är också närvarande i många industriavfall och slit produkter som solbatterier och TV. Möjligheten att ditt dricksvatten genom att få förorenat av kadmium är mycket verklig. Farorna med förorening kadmium är också mycket allvarlig. Listan över potentiella hälsoeffekter orsakade av exponering för kadmium inkluderar njure, lunga och skelettsjukdom. Det kan också orsaka cancer. Att veta hur man kan förebygga förorening kadmium är viktigt att hålla dig och människorna runt omkring dig säker.

Förebyggande av förorening kadmium börjar med analysen vatten. Offentliga vattenföretag utför frekvent vattenanalys för att skydda sina konsumenter. Men hur är de som använder privat brunnar? Myndigheterna rekommenderar privata och användare att utföra vattenanalys minst en gång per år.

Även om tiden mellan tester verkar för lång tid att ge snabb upptäckt av föroreningsproblem, kan de uppgifter som samlats in under årens lopp ger en bra bild när det gäller kvaliteten på vattnet. Det kan visa att vattenkvaliteten har varit i nedgången i flera år och siffrorna kan ge en god approximation av när vattenkvaliteten blir alltför dåligt att använda.


En annan metod för att förhindra förorening kadmium är genom att installera ett vattenfilter systemet inne i ditt hem. Omvänd osmos, kalkavhärdning, jonbyte och koagulering-filtrering är alla mycket effektiva för att avlägsna kadmium från vattnet och gör det säkert än en gång.