Pages

tisdag 17 maj 2016

Kromföroreningar och hälsorisker

Problem med vattenförorening finns i olika svårighetsgrader. Vissa föroreningar anses vara mindre hotande än andra, men detta betyder inte att vissa föroreningsproblem kan ignoreras. Varje föroreningsproblem måste hanteras på rätt sätt för att eliminera hot mot hälsan hos de personer som använder vattnet. En vattenanalys och installation av vattenrenare kan vara nödvändigt för att lösa vattenföroreningsproblemet.

Krom är ett av de minst hotande vattenföroreningarna. Det metalliska grundämnet kan orsaka allergisk dermatit hos människor som har utsatts för detta och föroreningsnivån måste vara mycket hög för det förorenade vattnet ska utgöra ett dödligt hot.

Allergisk dermatit är dock inte ett tillstånd som kan ignoreras. Symptom på allergisk dermatit inkluderar utslag och skador som kan utvecklas till skorpbildning och förtjockning av drabbade hudområden. Dessa hudåkommor är fula och kan orsaka extremt obehag.

Vatten som har förorenats av krom kan göras säkert igen med hjälp av en vattenrenare. Men innan en renare kan installeras måste en vattenanalys utföras för att identifiera exakt vilket typ av problem och upptäcka andra potentiella problem med det vatten som kan påverka effektiviteten av vattenrenaren negativt. Kromförorenat vatten visar inte några tecken på förändringar gällande lukt och smak. Vad som vanligtvis händer är att problemet först upptäckts när folk använder vattnet utvecklar hudproblem.